Παρά το γεγονός ότι το δέρμα μας είναι ουσιαστικά το ”σύνορό” μας από το εξωτερικό περιβάλλον και το πρώτο στοιχείο που αντιλαμβάνονται οι γύρω μας όταν μας κοιτούν, δεν είναι ευρέως γνωστό ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο όργανο στο ανθρώπινο σώμα. Το βάρος του (σε έναν μέσο άνθρωπο με συνολικό βάρος σώματος 75kgr) ανέρχεται σε 4-6kgr και αν υπολογιστεί μαζί και το υποδόριο λίπος (που ανατομικά ανήκει στο δέρμα) τότε το βάρος του φτάνει τα 22-24kgr.

Ο ρόλος του δέρματός μας είναι πολύπλοκος και ουσιαστικός για την επιβίωσή μας. Μας προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, τις μηχανικές κακώσεις, τις μεταβολές της θερμοκρασίας και τη διείσδυση στο σώμα μας ξένων ουσιών. Επίσης λειτουργεί ως αισθητήριο όργανο και έχει μεταβολικές (π.χ. παραγωγή βιταμίνης D) και ανοσολογικές ιδιότητες. Επίσης είναι πολλές φορές ο καθρέφτης της εσωτερικής και ψυχικής μας υγείας.

Μπορούμε λοιπόν εύκολα να κατανοήσουμε ότι η διατήρηση του δέρματός μας σε καλή κατάσταση είναι βασική όχι μόνο για την εικόνα που δίνουμε στους γύρω μας αλλά και για την ίδια την υγεία μας ως ανθρώπινοι οργανισμοί.

Με γνώμονα λοιπόν όλα τα ανωτέρω ο Δερματολόγος μπορεί να προάγει τόσο την απόκτηση και διατήρηση της δερματικής υγείας όσο και τη βελτίωση της εικόνας του, από αισθητικής άποψης.

οι υπηρεσιεσ μασ

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Περισσότερα

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Περισσότερα

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Περισσότερα

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Περισσότερα

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Περισσότερα

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Περισσότερα

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Περισσότερα

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Περισσότερα

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Περισσότερα

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Περισσότερα