Σπίλοι (ελιές)

Σπίλοι (ελιές): πρόκειται για καλοήθεις μελανινοκυτταρικούς όγκους του δέρματος.
Διακρίνονται σε επίκτητους (αυτούς που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της ζωής μας), σε συγγενείς (αυτούς με τους οποίους γεννιόμαστε ή εμφανίζουμε στα πρώτα χρόνια της ζωής μας), σε άτυπους ή δυσπλαστικούς (ο ήλιος παίζει βασικό ρόλο στην εμφάνισή τους ) αλλά και σε άλλες πιο σπάνιες μορφές.

Η περιοδική εκτίμησή τους από Δερματολόγο είναι βασικής σημασίας προκειμένου να εντοπιστεί ένα μελάνωμα που αναπτύσσεται πάνω σε έναν σπίλο σε πρώιμο στάδιο αλλά και να μην υποβάλλεται, αν δεν είναι απαραίτητο, σε χειρουργικές αφαιρέσεις και βιοψίες ο ασθενής. Η δερματοσκόπηση είναι το βασικό εργαλείο στη διαδικασία αυτή.