Υπηρεσίες – Κρυοπηξία / Διαθερμία

Κρυοπηξία ονομάζετε η χρήση υγρού αζώτου στους -196ο C, με σκοπό την καταστροφή παθολογικών ιστών του δέρματος.

Διαθερμοπηξία ή διαθερμία λέγεται η χρήση ηλεκτροκαυτηρίασης για τον ίδιο σκοπό.

Στο ιατρείο χρησιμοποιούνται και οι δύο αυτές μέθοδοι, επιλέγοντας την καταλληλότερη κάθε φορά, προκειμένου να γίνουν:

• Θεραπεία θηλωμάτων
• Θεραπεία μυρμηκιών
• Θεραπεία πυογόνων κοκκιωμάτων σε παιδιά
• Αντιμετώπιση σμηγματορροϊκών κερατιάσεων
• Καταστροφή κονδυλωμάτων
• Καταστροφή ακτινικών κερατιάσεων
• Καταστροφή επιλεγμένων βασικοκυτταρικών και ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων