Δρ. Ανατολή Καρτερίδου

Η Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος Ανατολή Καρτερίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Ολοκλήρωσε τις λυκειακές της σπουδές στη Δράμα και εισήχθη έπειτα από επιτυχείς πανελλήνιες εξετάσεις στην Ιατρική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της συμμετείχε ενεργά σε εκπονήσεις εργασιών και παρουσιάσεων στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Ιατρικής σχολής.

Πραγματοποίησε την άσκηση υπαίθρου στο Κ. Νευροκόπι Δράμας. Καθ΄όλη τη διάρκεια αυτής ήταν μέλος συγγραφικών ομάδων με σκοπό την εκτέλεση μελετών και εργασιών, οι οποίες δημοσιεύτηκαν σε ξένα και εγχώρια ιατρικά περιοδικά και παρουσιάστηκαν σε ιατρικά συνέδρια λαμβάνοντας επαίνους ελεύθερων ανακοινώσεων.

 

Ολοκλήρωσε το γενικό κομμάτι της ειδικότητας στη Β’ Παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας και κατόπιν εξειδικεύτηκε στο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της ειδικότητας δημοσίευσε άρθρα, ως μέλος συγγραφικών ομάδων του νοσοκομείου, σε ξένα και ελληνικά ιατρικά περιοδικά και υπήρξε ομιλήτρια σε συνέδρια.

Είναι μέλος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρίας καθώς και της Ελληνικής Εταιρίας Δερματοχειρουργικής.

Συμμετέχει ενεργά σε ιατρικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θεματολογία τόσο στην κλινική όσο και στην Κοσμητική Δερματολογία.

Διαθέτει εμπειρία στις εφαρμογές της Κοσμητικής Δερματολογίας, της Δερματοχειρουργικής και της Δερματοσκόπησης σπίλων και δερματικών όγκων.

Μέλος των: