Υπηρεσίες – Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Πρόκειται για ομάδα νοσημάτων που μεταδίδονται (σχεδόν αποκλειστικά) με τη σεξουαλική επαφή. Ως σήμερα έχουν αναγνωριστεί πάνω από 50 διαφορετικοί παθογόνοι μικροοργανισμοί ως αίτια αυτών.

Καθόσον το δέρμα και οι βλεννογόνοι προσβάλλονται στα περισσότερα από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) ο ρόλος του δερματολόγου (άλλωστε η ειδικότητα ονομάζεται Δερματολογία-Αφροδισιολογία) στη διάγνωση, τη θεραπεία, την παρακολούθηση και την πρόληψή τους είναι βαρύνουσας σημασίας.

Στην κατηγορία των ΣΜΝ περιλαμβάνονται η γονόρροια, οι μη γονοκοκκικές ουρηθρίτιδες, η σύφιλη, το μαλακό έλκος, το αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα, η βακτηριακή κολπίτιδα, τα κονδυλώματα, ο έρπητας των γεννητικών οργάνων, η μολυσματική τέρμινθος, οι ιογενείς ηπατίτιδες (κυρίως B,C ), το AIDS, η τριχομονάδωση, οι μυκητιάσεις και η φθειρίαση του εφηβαίου. Παρακάτω αναπτύσσονται ενδεικτικά :

• Γονόρροια
• Μη γονοκοκκικές ουρηθρίτιδες
• Σύφιλη
• Βακτηριακή κολπίτιδα
• Κονδυλώματα
• Έρπης γεννητικών οργάνων
• Μολυσματική τέρμινθος
• Μυκητιάσεις
• Φθειρίαση εφηβαίου

αναλυτικοτερα

Γονόρροια: ή γονοκοκκική ουρηθρίτιδα ή βλεννόρροια. Η νόσος προκαλείται από το γονόκοκκο και αφορά άντρες και γυναίκες. Παρότι αν παραμεληθεί και αφεθεί χωρίς θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε ενοχλητικές επιπλοκές και …

Γονόρροια

Μη γονοκοκκικές ουρηθρίτιδες: οφείλονται στα χλαμύδια, το μυκόπλασμα/ουρεόπλασμα και τις τριχομονάδες (ουρηθρίτιδα κυρίως στους άντρες και κολπίτιδα στις γυναίκες). Τα συμπτώματα ξεκινούν σε λίγο μεγαλύτερο συνήθως διάστημα, μετά την …

Μη γονοκοκκικές ουρηθρίτιδες

Σύφιλη: δυστυχώς η νόσος συνεχίζει να υπάρχει στις μέρες μας. Προκαλείται από ένα βακτήριο που ονομάζεται ωχρό τρεπόνημα. Μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό ή παραλλαγές της, αλλά και από τη έγκυο γυναίκα στο παιδί της …

Σύφιλη

Βακτηριακή κολπίτιδα: είναι η συχνότερη μορφή κολπίτιδας σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Πολλές φορές οφείλεται στη διαταραχή της φυσιολογικής χλωρίδας του κόλπου, δηλαδή της αναλογίας των συμβιωτικών μας μικροοργανισμών …

Βακτηριακή Κολπίτιδα

Κονδυλώματα: Πρόκειται για δερματικές βλάβες που προκαλούνται από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων HPV ( Human Papilloma Virus). Υπάρχουν πάνω από 150 τύποι του ιού αλλά δεν προκαλούν όλοι κονδυλώματα (π.χ ο τύπος 1 …

Κονδυλώματα

Έρπης γεννητικών οργάνων: προκαλείται συνήθως από τον τύπο 2 του ιού του απλού έρπητα. Μεταδίδεται με σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις και από τη νοσούσα μητέρα στο νεογνό κατά τη διάρκεια του φυσιολογικού τοκετού …

Έρπης γεννητικών οργάνων

Μολυσματική τέρμινθος: Η νόσος προκαλείται από ιό ο οποίος μεταδίδεται με άμεση επαφή δέρματος με δέρμα αλλά και έμμεσα μέσω αντικειμένων π.χ πετσέτες. Όταν οι βλάβες εμφανίζονται σε σεξουαλικά ενεργούς ενήλικες και μάλιστα εντοπίζονται στη …

Μολυσματική Τέρμινθος

Μυκητιάσεις γεννητικών οργάνων: πρόκειται για τις λεγόμενες καντιντιάσεις, καταστάσεις που προκαλούνται δηλαδή από τον μύκητα κάντιντα (candida albicans). Δεν θεωρείται πια αυστηρά σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα μια και η …

Μυκητιάσεις γενν. οργ.

Φθειρίαση εφηβαίου: η νόσος οφείλεται στη φθείρα (ψείρα) του εφηβαίου και μεταδίδεται τόσο με τη σεξουαλική επαφή και άρα την παρατεταμένη επαφή δέρματος με δέρμα, όσο και έμμεσα π.χ με μολυσμένα ρούχα. Εκτός από την ευαίσθητη περιοχή το είδος …

Σύφιλη