Ακτινικές κερατιάσεις

Ακτινικές κερατιάσεις: πρόκειται για πάρα πολύ συχνές, προκαρκινικές βλάβες σε ηλιοεκτεθειμένες περιοχές. Είναι συχνότερες σε ανοιχτότερους φωτότυπους και σε μεγαλύτερες ηλικίες.Η διάγνωσή τους γίνεται δερματοσκοπικά και ψηλαφητικά, οπότε ο δερματολόγος προχωρά άμεσα στην καταστροφή τους, μηδενίζοντας έτσι τον κίνδυνο ανάπτυξης ακανθοκυτταρικού επιθηλιώματος στη βλάβη που υποβλήθηκε επιτυχώς σε θεραπεία.