Θεραπεία μυρμηκιών και κονδυλωμάτων: αποτελούν βλάβες του δέρματος από διάφορους τύπους του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων HPV.

Ανάλογα με την εντόπιση της βλάβης, της μορφολογίας και της ηλικίας του ασθενούς επιλέγεται η κατάλληλη κάθε φορά θεραπευτική μέθοδος : κρυοπηξία με υγρό άζωτο, διαθερμοπηξία, χρήση καυστικών φαρμακευτικών παραγόντων στο ιατρείο ή εφαρμογή τοπικών φαρμακευτικών σκευασμάτων από τον ασθενή.