Επιθηλιώματα

Επιθηλιώματα: αυτά είναι κακοήθεις όγκοι του δέρματος, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά, από το μελάνωμα, κύτταρα και ακολουθούν τελείως διαφορετική πορεία. Είναι πολύ συχνότεροι από το μελάνωμα και γενικά διατρέχουν καλύτερη πορεία.

Η δερματοσκόπηση λοιπόν και στην περίπτωση αυτή μπορεί με ασφάλεια πια να αντικαταστήσει την ίδια τη βιοψία. Έτσι όταν η διάγνωση ενός επιθηλιώματος (είτε βασικοκυτταρικού είτε ακανθοκυτταρικού) γίνεται δερματοσκοπικά από το Δερματολόγο μπορεί αυτός, εφόσον είναι εφικτό, να προχωρήσει άμεσα και στη θεραπεία του.