Θεραπεία θηλωμάτων: πρόκειται για καλοήθεις μαλθακούς όγκους του δέρματος. Είναι πολύ συχνοί και εμφανίζονται συχνά στον αυχένα και τον τράχηλο, γύρω από τα μάτια, τις μασχάλες, κάτω από ευμεγέθεις γυναικείους μαστούς, κάτω από δερματικές πτυχές και στις μηροβουβωνικές πτυχές.

Στο ιατρείο τα θηλώματα αντιμετωπίζονται ανάλογα με τον αριθμό, το μέγεθος, την εντόπιση και τη μορφή τους με κρυοπηξία με υγρό άζωτο ή διαθερμοπηξία.