Μυρμηκίες – Κονδυλώματα: Πρόκειται για καλοήθεις υπερπλασίες του δέρματος που προκαλούνται μετά από μόλυνση από συγκεκριμένα στελέχη του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων HPV. Έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά πάνω από 150 τύποι του ιού.

Μεταδίδονται με άμεση επαφή του δέρματος με περιοχή που έχει βλάβη καθώς και έμμεσα με το άγγιγμα υγρών επιφανειών π.χ. δάπεδα πισίνων, ντουζιέρων κ.α.

Η εικόνα των βλαβών μπορεί να διαφέρει σημαντικά γι ‘αυτό και αναγνωρίζονται διάφοροι τύποι βλαβών: α) κοινές μυρμηκίες, β) μυρμηκίες των πελμάτων, γ) ομαλές μυρμηκίες, δ) νηματοειδείς μυρμηκίες.

Σε πολλές περιπτώσεις οι μυρμηκίες αυτοϊώνται αλλά δεδομένου ότι είναι αρκετά μεταδοτικές, τόσο σε άλλους ανθρώπους όσο και σε άλλα σημεία του σώματος του ίδιου του πάσχοντα, επιβάλλεται να υποβάλλονται σε θεραπεία. Έτσι ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της μυρμηκίας, την εντόπισή της και την ηλικία του ασθενή γίνεται επιλογή θεραπευτικής μεθόδου ανάμεσα από κρυοθεραπεία, διαθερμία, laser CO2, χρήση τοπικών φαρμακευτικών προϊόντων.