Γονόρροια

Γονόρροια: ή γονοκοκκική ουρηθρίτιδα ή βλεννόρροια. Η νόσος προκαλείται από το γονόκοκκο και αφορά άντρες και γυναίκες. Παρότι αν παραμεληθεί και αφεθεί χωρίς θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε ενοχλητικές επιπλοκές και υπογονιμότητα, η θεραπεία της είναι απλή, αποτελεσματική και προστατεύει πλήρως από τα προηγούμενα.

Λίγες μέρες λοιπόν (1-10 στους άντρες και περίπου 2 εβδομάδες στις γυναίκες) μετά από επαφή χωρίς προφύλαξη, ξεκινούν τα συμπτώματα. 

Στους άντρες εμφανίζεται αυτόματη εκροή υγρού, αρχικά σαν βλέννη και αργότερα πυώδες, από το στόμιο της ουρήθρας. Αρχικά υπάρχει φαγούρα κατά μήκος της ουρήθρας και αργότερα πόνος ή κάψιμο.

Στις 75% των γυναικών μπορεί να μην υπάρχουν συμπτώματα αλλά η λοίμωξη υπάρχει και μεταδίδεται. Αν υπάρχουν συμπτώματα αυτά είναι αυξημένη κολπική έκκριση, πυώδης έκκριση από την ουρήθρα, φαγούρα, κάψιμο, πόνος στην περιοχή της ουρήθρας.

Η θεραπεία της νόσου από το δερματολόγο-αφροδισιολόγο θα γίνει με την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή.