Υπηρεσίες – Δερματοσκόπιση

Ο τομέας της Δερματοσκόπησης άρχισε να αναπτύσσεται από τους Δερματολόγους από τη δεκαετία του ’90. Σήμερα αποτελεί ισχυρό διαγνωστικό όπλο στα χέρια του ειδικά εκπαιδευμένου δερματολόγου.

Με τη μέθοδο αυτή μπορεί ο δερματολόγος να διαγνώσει ένα μελάνωμα (είδος καρκίνου του δέρματος) σε πολύ πρώιμο στάδιο, γεγονός που συνδέεται με πολύ καλύτερη πρόγνωση σε βάθος χρόνου για τον ασθενή. Επίσης με τη δερματοσκόπηση μπορεί ο δερματολόγος να παρακολουθεί διαχρονικά τους σπίλους (ελιές) των ασθενών του και να αφαιρεί χειρουργικά μόνο αυτούς που ιατρικά είναι απαραίτητο να ελεγχθούν στο μικροσκόπιο. Με άλλα λόγια οι ασθενείς γλιτώνουν από άσκοπες αφαιρέσεις και βιοψίες.

Η δερματοσκόπηση όμως δεν αφορά μόνο στα ανωτέρω. Μέσω αυτής μπορούν να διαγνωστούν προκαρκινικές βλάβες αλλά και άλλα είδη καρκίνων του δέρματος π.χ. βασικοκυτταρικά και ακανθοκυτταρικά επιθηλιώματα.

Τέλος το πεδίο έρευνας στη δερματοσκόπηση συνεχώς διευρύνεται. Έτσι μέσω αυτής μπορεί ο δερματολόγος να βοηθηθεί στη διάγνωση και παρακολούθηση πολλών ακόμη δερματικών παθήσεων ή νοσημάτων εσωτερικής παθολογίας με σύγχρονες εκδηλώσεις από το δέρμα όπως για παράδειγμα ο ομαλός λειχήνας, η ψωρίαση, η σπογγοειδής μυκητίαση / δερματικά λεμφώματα, η σκληροδερμία, ο λύκος κ.α.

αναλυτικοτερα

Σπίλοι (ελιές): πρόκειται για καλοήθεις μελανινοκυτταρικούς όγκους του δέρματος. Διακρίνονται σε επίκτητους (αυτούς που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της ζωής μας), σε συγγενείς (αυτούς με τους οποίους γεννιόμαστε ή εμφανίζουμε στα …

Σπίλοι (ελιές)

Μελάνωμα: όταν λέμε μελάνωμα εννοούμε κακοήθη όγκο του δέρματος δηλαδή καρκίνο. Αν δεν εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα μπορεί να έχει άσχημη κατάληξη
Αντίθετα εφόσον διαγνωστεί εγκαίρως από το Δερματολόγο μπορεί το  …

Μελάνωμα

Επιθηλιώματα: αυτά είναι κακοήθεις όγκοι του δέρματος, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά, από το μελάνωμα, κύτταρα και ακολουθούν τελείως διαφορετική πορεία. Είναι πολύ συχνότεροι από το μελάνωμα και γενικά διατρέχουν καλύτερη πορεία …

Επιθηλιώματα

Ακτινικές κερατιάσεις: πρόκειται για πάρα πολύ συχνές, προκαρκινικές βλάβες σε ηλιοεκτεθειμένες περιοχές. Είναι συχνότερες σε ανοιχτότερους φωτότυπους και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Η διάγνωσή τους γίνεται δερματοσκοπικά και ψηλαφητικά …

Ακτινικές κερατιάσεις