Λήψη βιοψιών: η λήψη βιοψίας εξυπηρετεί τη διάγνωση ή την επιβεβαίωση αυτής σε περιπτώσεις σπάνιων ή άτυπων δερματικών παθήσεων.
Είναι απλή διαδικασία που διενεργείται από το δερματολόγο με τοπική αναισθησία.