Αφαίρεση δερματικών καρκίνων: υπάρχουν αρκετά είδη δερματικών καρκίνων. Τα πιο συχνά είναι το βασικοκυτταρικό επιθηλίωμα, το ακανθοκυτταρικό επιθηλίωμα και το μελάνωμα. Πρόκειται για μορφές καρκίνου του δέρματος που προέρχονται από διαφορετικά είδη κυττάρων αυτού.

Στο ιατρείο εκτελούνται υπό τοπική αναισθησία, καταστροφή επιθηλιωμάτων με κρυοπηξία ή διαθερμοπηξία, χειρουργική αφαίρεση επιθηλιωμάτων κατά περίπτωση και διαγνωστική/επιβεβαιωτική χειρουργική αφαίρεση μελανωμάτων.