Βακτηριακή κολπίτιδα: είναι η συχνότερη μορφή κολπίτιδας σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Πολλές φορές οφείλεται στη διαταραχή της φυσιολογικής χλωρίδας του κόλπου, δηλαδή της αναλογίας των συμβιωτικών μας μικροοργανισμών.

Η ασθενής παρουσιάζει αφρώδες, λευκόφαιο (λευκογκρίζο) έκκριμα με δυσάρεστη οσμή. Αυτή η οσμή γίνεται πιο έντονη στην περίοδο και μετά τη σεξουαλική επαφή.

Η θεραπεία της νόσου γίνεται με την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή.