Μη γονοκοκκικές ουρηθρίτιδες: οφείλονται στα χλαμύδια, το μυκόπλασμα/ουρεόπλασμα και τις τριχομονάδες (ουρηθρίτιδα κυρίως στους άντρες και κολπίτιδα στις γυναίκες).

Τα συμπτώματα ξεκινούν σε λίγο μεγαλύτερο συνήθως διάστημα, μετά την επαφή χωρίς προφυλακτικό, σε σχέση με τη γονόρροια. Ενίοτε η λοίμωξη είναι ασυμπτωματική ή με φτωχή συμπτωματολογία. Τα συμπτώματα είναι παρόμοια με αυτά της γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας.

Και αυτοί οι τύποι ουρηθρίτιδας μπορεί να έχουν επιπλοκές αν παραμεληθεί η θεραπεία τους (π.χ υπογονιμότητα από χλαμύδια), αν όμως κανείς λάβει την ενδεδειγμένη αντιβιοτική θεραπεία απαλλάσσεται.